Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng làm việc với Đoàn thanh niên Công ty Coninco

 
  Ngày đăng: 13/03/2015 
Thực hiện chương trình công tác năm 2014 và thực hiện chương trình làm việc của Ủy Ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, chiều 9/10, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng do đồng chí Bùi Chí Hiếu, UV BCH Đoàn Khối các cơ quan TƯ, Bí thư đoàn Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (Coninco).

Đoàn thanh niên Coninco đã có những đóng góp tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty.

Báo cáo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2014, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Coninco Phạm Thùy Linh cho biết: Với nhiều hoạt động tham gia công tác chuyên môn, Đoàn thanh niên Coninco đã có những đóng góp tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện một phần các dự án trọng điểm quốc gia như công trình Nhà Quốc hội để đưa vào bàn giao đúng tiến độ… 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong công ty đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên cơ quan. Tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, việc phối hợp giữa Đoàn thanh niên với các tổ chức chính trị - xã hội khác được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của từng tổ chức…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đã đưa ra giải pháp thực hiện các điều lệ đoàn, các biện pháp nhằm tạo sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy về quá trình giới thiệu đoàn viên kết nạp vào Đảng.

Đánh giao cao những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Công ty Coninco, đồng chí Bùi Chí Hiếu đề nghị BCH Đoàn công ty tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi đoàn viên, thanh niên; kiện toàn tổ chức, thực hiện Đại hội nhiệm kỳ.

Đồng thời, chủ động đề xuất với Đảng ủy về việc giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng và đảm nhận các phần việc đề tài do Đoàn Thanh niên đứng ra chủ trì; cụ thể hóa 02 phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và Chương trình đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của công ty và của Bộ Xây dựng.

Người đăng: Đoàn TN (Biên tập: Theo Báo Xây dựng điện tử)
 

Videos

Không xác định 02
Không xác định 03
Thông tin về lịch công tác của ban chấp hành
Các văn bản, nghị quyết, thông chi của Đoàn thanh niên
Danh sach cac co so doan
Không xác định 01
Ủy ban quốc gia về thanh niên