Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng khai giảng lớp học “Tiếng Anh hội nhập”

 
 
Một số hình ảnh về buổi khai mạc lớp học Tiếng Anh hội nhập dành cho các đoàn viên, thanh niên cơ quan Bộ Xây dưng

Tác giả: Đoàn TN (Biên tập: Đoàn TN)
 

Videos

Không xác định 02
Không xác định 03
Thông tin về lịch công tác của ban chấp hành
Các văn bản, nghị quyết, thông chi của Đoàn thanh niên
Danh sach cac co so doan
Không xác định 01
Ủy ban quốc gia về thanh niên