Công nghệ thông tin

Lạng Sơn: Khánh thành 02 điểm Megavnn thanh niên

Trong 02 ngày 02 và 03/12, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp Viễn thông Lạng Sơn khánh thành 02 điểm Megavnn thanh niên tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Không xác định 02
Không xác định 03
Thông tin về lịch công tác của ban chấp hành
Các văn bản, nghị quyết, thông chi của Đoàn thanh niên
Danh sach cac co so doan
Không xác định 01
Ủy ban quốc gia về thanh niên