Lạng Sơn: Khánh thành 02 điểm Megavnn thanh niên

 
  Ngày đăng: 08/01/2014 
Trong 02 ngày 02 và 03/12, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp Viễn thông Lạng Sơn khánh thành 02 điểm Megavnn thanh niên tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
Mỗi điểm trên đều được trang bị 01 dàn máy vi tính có nối mạng internet phục vụ miễn phí cho thanh niên trên địa bàn.


Điểm Megavnn được khánh thành, nhằm giúp thanh niên nông thôn nâng cao kiến thức công nghệ thông tin, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong học tập, lao động và phát triển kinh tế, nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, những hoạt động của Đoàn, Hội từ đó hoàn thiện bản thân giúp đỡ gia đình và tích cực trong các hoạt động xã hội.
Chương trình hỗ trợ điểm Megavnn bắt đầu được Tỉnh Đoàn phối hợp Viễn thông Lạng Sơn triển khai từ năm 2010. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 điểm truy cập Internet miễn phí cho thanh niên với 24 dàn máy vi tính trị giá trên 100 triệu đồng, thu hút trên 1.000 thanh niên đến học tập, tìm hiểu thông tin từ điểm Megavnn góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh từ cơ sở.
Người đăng: WebTN (Biên tập: Đoàn TN)
 

Videos

Không xác định 02
Không xác định 03
Thông tin về lịch công tác của ban chấp hành
Các văn bản, nghị quyết, thông chi của Đoàn thanh niên
Danh sach cac co so doan
Không xác định 01
Ủy ban quốc gia về thanh niên