Tuổi trẻ Bộ Xây dựng triển khai nhiều chương trình thiết thực

 
  Ngày đăng: 24/05/2016 
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Bộ Xây dựng đã không ngừng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, triển khai chương trình sâu rộng trong các tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về tấm gương Bác Hồ.

                                       

Hưởng ứng việc “Học tập và làm theo lời Bác”, tuổi trẻ Bộ Xây dựng ở khắp các chi đoàn cơ sở luôn tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ, cũng như Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. Và để việc học tập và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ, Ban chấp hành và toàn thể đoàn viên thanh niên Bộ Xây dựng đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Bác Hồ, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân trong học tập, công tác. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ, việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác được đặc biệt quan tâm.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các cuộc vận động trong những năm trước đây, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đoàn, các đoàn viên thanh niên Bộ Xây dựng: Tổ chức triển khai chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; Tiếp tục cụ thể hóa việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bộ Xây dựng trong thời kỳ mới, thực hiện tác phong, lề lối của cán bộ, công chức viên chức với tiêu chí “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Dưới sự định hướng của lãnh đạo, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng luôn chủ động trong việc xây dựng mô hình, cách thức triển khai hoạt động gắn việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh vào công việc cũng như đời sống. Nhiều đơn vị đã lựa chọn những vấn đề mang tính trọng tâm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt nhiều mô hình hoạt động đã tạo nên những bước đột phá cũng như làm trọng tâm phát triển của thanh niên trong thời kỳ hội nhập quốc tế, phong trào “Tuổi trẻ Bộ Xây dựng với nghiên cứu khoa học và sáng tạo trẻ” do Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phát động và thực hiện đã mang lại những kết quả xứng đáng với những đề tài, dự án khoa học có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cũng đã tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, kết hợp với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đến với các vùng sâu, vùng xa, vùng chịu nhiều thiên tai, nghèo khó tại các tỉnh Bắc Kạn, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Giang... với nhiều hoạt động cụ thể như: Tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trao học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi, các chương trình “Thắp sáng vùng quê”, xây dựng “Nguồn nước thanh niên”, xây dựng đường dẫn lên cột cờ tại Đảo Trần (Quảng Ninh) và xây dựng cầu nối dân sinh tại xã Bản Sen (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) là những công trình ghi dấu ấn đậm nét của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng. Thông qua những chương trình thiết thực này, tuổi trẻ Bộ Xây dựng đã góp phần giúp các địa phương xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương trình “Tuổi trẻ Bộ Xây dựng hướng tới Biển đảo quê hương” cũng được triển khai bằng nhiều hình thức.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tuổi trẻ Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên lập thân, lâp nghiệp, không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ xã hội, chuyên môn nghiệp vụ và thể chất cho thế hệ trẻ đoàn viên thanh niên. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề, động lực để các đoàn viên thanh niên Bộ Xây dựng tiếp tục đưa phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, tích cực tham gia vào đời sống chính trị xã hội của ngành Xây dựng và đất nước.

Người đăng: Đoàn TN (Biên tập: Tuyết Hạnh - Báo Xây dựng điện tử)
 

Videos

Không xác định 02
Không xác định 03
Thông tin về lịch công tác của ban chấp hành
Các văn bản, nghị quyết, thông chi của Đoàn thanh niên
Danh sach cac co so doan
Không xác định 01
Ủy ban quốc gia về thanh niên